Jak je řešena bezpečnost a ochrana osobních údajů?

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady Bezpečnosti a ochrany osobních údajů platí pro smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi Kaplan nábytek s. r. o., Kaplan Furniture Ltd. (cizojazyčná mutace), Kaplan Möbel GmbH (cizojazyčná mutace), Kaplan nábytok s. r. o. (cizojazyčná mutace) (dále jen "Kaplan nábytek s. r. o."), se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 29028868, DIČ: CZ29028868, zapsána pod spisovou značkou C 161164 vedenou u Městského soudu v Praze, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen "Kupující") - spotřebitelem, který nakupuje zboží nebo využívá služeb nabízených Prodávajícím distančním způsobem, a to přes internetový obchod, který je Prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.kaplan-nabytek.cz (dále jen "webové stránky") anebo přes e-mail na objednavky@kaplan-nabytek.cz, info@kaplan-nabytek.cz, dana.kaplanova@kaplan-nabytek.cz, lukas.kaplan@kaplan-nabytek.cz, tatiana.maarova@kaplan-nabytek.cz anebo pavel.kaplan@kaplan-nabytek.cz.

 

1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů, jako je jméno, příjmení, adresa, dodací adresa, pokud se liší od adresy Kupujícího, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis, které mu v dané smlouvě Kupující za účelem splnění objednávky, marketingových akcí Prodávajícího (pokud Kupující při objednávce odsouhlasil zasílání obchodních sdělení Prodávajícím), prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího dobrovolně poskytl, v databázi Prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že veškeré tyto osobní údaje a informace o zákaznících jsou přísně důvěrné a Prodávající s nimi nakládá v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Dále Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity v rozsahu nezbytném k uskutečnění plnění Kupní smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí Prodávajícího (pokud Kupující při objednávce odsouhlasil zasílání obchodních sdělení Prodávajícím) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího. Na základě tohoto prověření pak může být ze strany Prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou Prodávajícím jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží nebo služeb, či speciálních marketingových akcí (pokud Kupující při objednávce odsouhlasil zasílání obchodních sdělení Prodávajícím). Jedná se o sdělení údajů o Kupujícím v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, dodací a e-mailová adresa a telefonní číslo), který je nutný pro zdárné dodání zboží. Prodávající postupuje takovým způsobem, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a rovněž dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

3. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním sdělených osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy, využití pro marketingové účely anebo účely obchodních sdělení Prodávajícího (pokud Kupující při objednávce odsouhlasil zasílání obchodních sdělení Prodávajícím, jedná se zejména o zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, SMS) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby jeho písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovny Kaplan nábytek s. r. o., Orličky 116, 561 55 Orličky, ne však dříve, než dojde ke splnění všech závazků vyplývajících z Kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Písemné vyjádření lze odeslat i elektronickou formou na e-mailovou adresu info@kaplan-nabytek.cz.

4. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely anebo účely obchodních sdělení (pokud zasílání obchodních sdělení Prodávajícím při objednávce odsouhlasil) mu poskytuje dobrovolně. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu, pokud ho má založen, po přihlášení přes webové stránky Prodávajícího nebo elektronicky zasláním e-mailu na adresu info@kaplan-nabytek.cz nebo písemně dopisem (viz bod 3.).

5. Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede totožné identifikační a kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval Kaplan nábytek s. r. o. e-mailem na info@kaplan-nabytek.cz.

6. V rámci reklamačního řízení jsou od Kupujících vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje Kupujícího je možno na základě písemné žádosti, e-mailem na info@kaplan-nabytek.cz nebo dopisem na adresu Kaplan nábytek s. r. o. Orličky 116, 561 55 Orličky, odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

8. Jednotlivé smlouvy jsou od jejich uzavření Prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu pěti let, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejich úspěšného splnění. Smlouvy nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám, ale pouze Prodávajícímu a Kupujícímu.

9. Za účelem zlepšování svých služeb si Kaplan nábytek s. r. o. vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů jeho webových stránek.

 

Naše webová stránka používá cookies

K poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky používat, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Podle zákona můžeme na Vašem zařízení ukládat ty cookies, které jsou pro provoz naší stránky nezbytně nutné. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Více informací o době uchovávání údajů a jejich použití se dočtete v našem Prohlášení o bezpečnosti a ochraně osobních údajů.

×